Praktijk Noord remedial teaching
Praktijk Noord, begeleiding bij leerproblemen

Contact:


06-4417.9920

info@praktijknoord.nl


Waarom heeft mijn kind zo veel moeite met tafels leren?


Kan mijn kind ook gewoon aan elkaar leren schrijven?


Mijn kind kan goed lezen, maar presteert op een toets vaak onvoldoende.


Hoe kan mijn kind zich beter leren concentreren?


Help, mijn kind wil niet lezen!



Praktijk Noord biedt professionele hulp en advies als uw kind minder goed meekomt op school. De praktijk biedt remedial teaching voor alle basisschool vakken van groep 1 tot en met 8 en is gespecialiseerd in beginnend lezen en rekenen en handschrift ontwikkeling.


ONDERZOEK

Door eerst de capaciteiten van uw kind in kaart te brengenwordt duidelijk welke onderdelen moeilijkheden opleveren. We gaan zoveel mogelijk terug naar de basis, want hierop bouwt al het gevorderd leren voort. De sterke kanten en eventueel specifieke leerstrategie worden ingezet om uw kind vorderingen te laten maken op een manier die bij hem/haar past. Daarnaast biedt de praktijk digitale ondersteuning via Mijn Superkracht en adaptieve oefensites.


MOTORIEK

Onze cognitieve ontwikkeling wordt gestimuleerd door onze motorische ontwikkeling. Alle motorische fasen vanaf de baby-tijd dragen bij een de opbouw van een goed neurologisch netwerk. In de praktijk is aandacht voor mogelijke hiaten in de motorische ontwikkeling, worden bewegingsoefeningen ingezet ter ondersteuning van de begeleiding en kan uw kind worden geholpen met de fijne motoriek (schrijfvaardigheid).

Schrijfoefening en oefeningen voor de fijne motoriek

Praktijk Noord

Rozenlaan 8

3051 LR

Rotterdam

010-785.2406

06-4417.9920

info@praktijknoord.nl